Volume 3 Issue 1: June 1989

A Case Study of Some Economic Characteristics of Small-Scale Manufacturing Enterprises

Mehmet Kaytaz, Günar Evcimen, E. Mine Çınar

Çukurova Bölgesi'nde Tarımsal Üretimin Finansmanı ve Küçük Üreticilik Üzerine Gözlemler

Fatma Doğruel, Suut Doğruel

Yeteneğin Etkinlik İçin Önemli Olduğu Bir Ortamda Güdülenmenin Rolü

Hayat E. Kabasakal

Dependability of Evaluation Processes: An Application to Hiring New Faculty

Burhan Fatih Yavaş, A. Ümit Berkman

Book Reviews

Review Article: Mükemmeli Arayış: On Yıl Önce, Beş Yıl Sonra

Behlül Üsdiken

John Kay, Colin Mayer and David Thompson: Privatisation and Regulation: The UK Experience

Michael Moran

Z. Y. Herslag: The Contemporary Turkish Economy

Demir Demirgil

Oğuz Ayan - Ali Riza Aydın: İstikrar Programından Fon Ekonomisine

İzzettin Önder