Volume 4 Issue 1: June 1990

Editorial

Demir Demirgil'in Anısına

Ahmet N. Koç

Olaylar ve Gerçekler Üzerine

Kuğu Karabey

Articles

Managing Deficit Finance

Maxwell Fry

Growth, Development, Equity - A Case Study of Turkey

Zvi Yehuda Herslag

The Turkish Holding Company as a Social Institution

Ayşe Buğra

The Role of Small and Medium Industries in Development: A Case Study of Selected Sectors in Turkey

Mehmet Kaytaz

Bölgesel İç Ticaret Hadleri, Kırsal Refah ve İç Göçler

Servet Mutlu

The Welfare Implications of Infant Mortality Trends in Turkey

Frederick C. Shorter

Elasticities of Import Demand: The Turkish Experience

Ümit R. Algan - Mahir Fisunoğlu

Türkiye Ekonomisinde Dışalıma Bağımlılık

Ümit Şenesen

Ekonometrik Modellerde Önsav Sınamalarının Gücü

Gülay Günlük Şenesen

Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişiklikler

Süleyman Özmucur - Erdoğan Özotun