Volume 5 Issue 1: June 1991

Utility of Social Indicators and Implications for Turkey

Güliz Ger

Yöneticilik, Kadınlar ve Toplumsal Tutumlar

Hayat E. Kabasakal

Orientalism in Africa

Nedim N. Nomer

Labor Emigration from the Non-Oil Arab States: An Assessment of the Structural Impacts

Robert E. Looney

Book Reviews / Kitap Eleştirileri

Review Article: Konfigürasyonlar: Yönetim YazınıUygulamaya Yetişebilecek mi?

Hayat Kabasakal

Yeşim Arat: The Patriarchal Paradox - Women Politicians in Turkey

Nermin Abadan-Unat

Ziya Öniş: "Türkiye'de Dış Ticaret Politikaları ve Dış Borç Sorunu"

Gül Günver Turan