Volume 4 Issue 2: December 1990

How to Explain State Divestment and Disintervention

John Waterbury

Would General Trade Liberalization in Developing Countries Expand South - South Trade?

Refik Erzan

Kurlar ve Paranın Değeri

Salih Neftçi

A Paradox in Efficiency Competition and Trade

Murat R. Sertel

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi

Nurcan Aktürk

1970'lerin Borçla Büyüme Stratejisi: Borç Devresi Hipotezi ve 1970'li Yılların Borç Birikim Kalıpları

Günar Evcimen

Supply Side Response in Liberalization

Tevfik Nas - Mehmet Odekon

Total Factor Productivity in Turkish Manufacturing 1973- 1988

Süleyman Özmucur - Cevat Karataş

İhracata Yönelik Sanayileşme ve Bölüşüm - Uyumsuz Büyüme: Türkiye 1980 - 1989

Erinç Yeldan